Sou aquí:   

Vilablareix Futur, SL

Adreça: C/ Perelló, 120

Codi postal i localitat: 17180 Vilablareix

Comarca: Gironès

Telèfon: 972405001

Fax: 972238764

CIF: B17975376

President: Vacant

Adreça e_mail: vilablareixfutur@vilablareix.cat

Horari d'atencio: 9.00 a 15.00 hores de dilluns a divendres i dimarts de 16.00 a 20.00 hores

Tipus d'ens: Societat mercantil participada íntegrament per l'entitat local

 

Objectius i competències:

 

  • Promoció, construcció, rehabilitació i gestió d'habitatges.

 

  • La promoció, construcció, rehabilitació i gestió d'habitatges, locals industrials, comercials i oficines així com d'estacionament de vehicles, tant a la via pública com en altres espais oberts o tancats.

 

  • Les actuacions urbanístiques d'infraestructures d'urbanització, remodelació i rehabilitació urbana i dotació de serveis i instal·lacions urbans d'ús i servei públic, tant si pertanyen com si no al Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge.

 

  • Redacció de plans d'ordenació, projectes d'urbanització i d'obres i tots aquells instruments i documents d'ordenació i gestió urbanística que es contemplen a la legislació, que li siguin encomanades.

 

  • La millora dels espais públics.

 

  • Totes aquelles tasques d'àmbit municipal que li siguin encomanades pel Ple de l'Ajuntament de Vilablareix, sempre que s'adaptin als objectius esmentats en aquest punt.