Sou aquí:   

Ajuntament de Vilablareix

c. Perelló, 120

17180 - VILABLAREIX

Telèfon 972 405 001 - Fax 972 238 764

CIF P1722900F

 

Horàri d'atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9 a 15h.

Dimarts, de 16 a 20h

 

Canals d’atenció ciutadana i d’inici de tramitacions

Els canals d'atenció ciutadana i d'inici de tramitacions que us ofereix l'Ajuntament són els següents:

 

  • Per la seu electrònica.

  • De forma presencial a les oficines de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic.

  • A través del sistema de col·laboració interadministrativa entre els registres de les diferents administracions públiques.

  • Per qualsevol de les altres formes que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.

Titularitat

 

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Vilablareix. L'òrgan responsable de la gestió dels continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu és l'Ajuntament de Vilablareix.

Disposició de creació

 

Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament:

Aprovació inicial del reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilablareix: (BOP, 23 de març de 2015)

Aprovació definitiva del reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilablareix: (BOP, 22 de maig de 2015.)