Sou aquí:   

Presentació de la seu electrònica


La seu electrònica: un ventall de serveis creixent

 

Segons la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, els ajuntaments hauran de disposar d’eines per tal que la ciutadania exerceixi el dret a accedir als serveis de l’administració mitjançant mètodes electrònics, sense necessitat de desplaçar-se.

 

La seu electrònica està preparada per proporcionar a l’ajuntament una plataforma mitjançant la qual es pot compartir la informació que desitgi amb els ciutadans o interlocutors diversos (personal administratiu, càrrecs electes, proveïdors, etc.). La seu electrònica actua com a nexe d’unió entre l’entitat i els seus interlocutors durant les 24 hores del dia.

 

La carpeta ciutadana és un potent arxiu digital que permet que els ciutadans puguin accedir a la seva informació de forma ràpida i eficaç. Accedint a la carpeta ciutadana es poden consultar els documents entregats a l’ajuntament, les dades referents al padró, l’estat dels rebuts tributaris o les factures, obtenir duplicats de documents, etcètera.

 

El registre electrònic, com a sistema d’entrada de documents, queda habilitat per ser utilitzat en qualsevol moment per tal que es puguin presentar documents a l’entitat, de forma immediata i sense esperes innecessàries.

 

La potència de la carpeta ciutadana i dels arxius digitals permeten accedir a la informació, consultar-la i descarregar-la en qualsevol moment del dia i des de qualsevol lloc del món.

 

En fases successives l’ajuntament habilitarà una secció que permetrà realitzar diversos tràmits des de la seu electrònica, i fins i tot iniciar expedients i consultar el seu estat administratiu.

 

El certificat de seu electrònica

La seu electrònica disposa d’uns requeriments de seguretat que garanteixen la protecció de les dades.

 

Per garantir la identificació del titular de la seu, l’Ajuntament de Vilablareix implementa el certificat de seu electrònica, que evita la suplantació i proporciona a l’usuari la seguretat que el web que està visitant realment pertany a l’Ajuntament. A més, proporciona l’entorn necessari per encriptar les connexions entre els usuaris i el web, i protegir d’aquesta manera qualsevol informació que s’introdueixi o es consulti des de la seu electrònica de l’Ajuntament.