Competències de l'Ajuntament de Vilablareix

 

Els ajuntaments tenen assignades legalment unes competències bàsiques o serveis mínims a prestar obligatòriament, segons el nombre d’habitants del municipi.

 

  • En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies públiques i control d’aliments i begudes.

 

  • En els municipis amb una població superior als 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública, mercat i tractament de residus.

 

  • En els municipis amb una població superior als 20.000 habitants, a més: protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d’incendis, instal·lacions esportives d’ús públic i escorxador.

 

  • En els municipis amb una població superior als 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi ambient.