Nom

 

Grup

Càrrec

Unitats de responsabilitat

David Mascort Subiranas

[image]

 

[image]

 

Alcalde

Alcaldia, Hisenda i Promoció Econòmica.

Jordi Frigola Bubé

[image]

 

[image]

 

Primer tinent d'alcalde

 

Medi Ambient, Medi natural i Paisatge urbà.

 

Marta Fusté Serra

[image]

 

[image]

 

Segon tinent d'alcalde

Cultura, Festes i Joventut.

Pau Rovira Bonet

[image]

 

[image]

 

Tercer tinent d'alcalde

Mobilitat, Serveis i Urbanisme.

Sònia Ruiz Sánchez

[image]

 

[image]

 

Regidora

Dona, Ensenyament, Participació i salut.

Josep Manel Pallàs Julià

[image]

 

[image]

 

Regidor

Esports i publicacions.

M.Teresa Tixis Padrosa