Nom

 

Grup

Càrrec

Unitats de responsabilitat

David Mascort Subiranas

[image]

 

[image]

 

Alcalde

Alcaldia

M.Teresa Tixis Padrosa

[image]

 

[image]

 

Regidora

 

 

 

Jordi Frigola Bubé

[image]

 

[image]

 

Regidor

 

Sònia Ruiz Sánchez

[image]

 

[image]

 

Regidora

 

Pau Rovira Bonet

[image]

 

[image]

 

Regidora

 

Imma Vilà i Vendrell

 

[image]

 

Regidora

 

Marc Avellí Muñoz

 

[image]

 

Regidor

 

Judit Auguet Lara

 

[image]

 

Regidora

 

Maribel Escaño i Redondo

 

[image]

 

Regidora

 

Sebastià Bartomeu i Requena

 

[image]

 

Regidor

 

José García Rodríguez

[image]

 

[image] 

 

Regidor