Sou aquí:   
Descripció del documentData de publicacióEvidència  
Llista de resultats del procés de selecció per la provisió definitiva de 6 places d’EDUCADORES LLAR D’INFANTS12/9/2023
Llista de resultats del procés de selecció per la provisió definitiva d’una plaça de DINAMITZADOR/A JUVENIL12/9/2023
Llista de resultats del procés de selecció per la provisió definitiva de 2 places d’ADMINISTRATIU12/9/2023
Convocatoria del procés per la selecció d’un Tècnic/a en Comunicació, Transparència i participació.7/8/2023
Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal número 16 reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals.6/9/2023
Aprovació definitiva de modificació de l’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.6/9/2023
Aprovació inicial de les bases d’adjudicació i procediment de selecció dels adquirents dels habitatges de protecció oficial, de regim general a Vilablareix.31/7/2023
Aprovació llista d’admesos i exclosos del procés d’estabiltització de sis places personal laboral educadores llar d’infants, subgrup C1.27/7/2023
Aprovació llista d’admesos i exclosos del procés d’estabiltització d’una plaça de dinamitzador/a juvenil, subgrup C1.27/7/2023
Aprovació llista d’admesos i exclosos del procés d’estabiltització d’una plaça de personal laboral administratiu, subgrup C1.27/7/2023
12345678910...

Pàgina 1 de 38