Sou aquí:   
Descripció del documentData de publicacióEvidència  
ANUNCI de l'Ajuntament de Vilablareix, sobre convocatòria per l'elecció de jutge de pau titular22/4/2024
ANUNCI de l'Ajuntament de Vilablareix, sobre aprovació definitiva del projecte executiu d'una instal·lació amb acumulació per autoconsum individual a l'escola Madrenc22/4/2024
ANUNCI de l'Ajuntament de Vilablareix, sobre l'aprovació de les bases reguladores específiques de les subvencions destinades a entitats i/o associacions de Vilablareix16/4/2024
ANUNCI de l'Ajuntament de Vilablareix, sobre aprovaciò provisional de modificació de l'ordenança fiscal 5 reguladora de l'impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana16/4/2024
ANUNCI sobre aprovació d'una modificació de crèdit (02/2024)9/4/2024
Aprovació de l'obertura de la borsa de treball de personal laboral temporal de l'Ajuntament de Vilablareix: monitor/a menjador escolar i monitor/a casal d'estiu i matins actius.8/4/2024
ANUNCI d'informació pública del Projecte constructiu dels col·lectors en alta per al sanejament d’Aiguaviva i connexió al sistema de Girona, als termes municipals d’Aiguaviva i Vilablareix.27/3/2024
Certificat del ple (sessió ordinària 18 de gener de 2024)19/3/2024
ANUNCI de l'Ajuntament de Vilablareix sobre aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera de Vilabla18/3/2024
ANUNCI de tramitació del projecte d'actuació específica (PAE) per a la consolidació de la torre funerària romana de Vilablareix i l'adequació de l'entorn i l'accés23/2/2024
12345678910...

Pàgina 1 de 43