Sou aquí:   
Descripció del documentEvidènciaData de publicació  
Anunci de l’Ajuntament de Vilablareix sobre informació pública del PAU Les Fustes08/03/2019
Documentació tècnica de la divisió del polígon d'actuació urbanística LES FUSTES i extinció d'un dels polígons resultants.08/03/2019
Anunci d’aprovació del conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Vilablareix i la Junta de compensació del sector El Perelló i Can Pere Màrtir.19/11/2018
Aprovació l’avanç del Pla Parcial i divisió en subsectors de les zones de desenvolupament urbà d’activitat productiva (DUP) i mixta (DUM)30/04/2018
ANUNCI de l’Ajuntament de Vilablareix, sobre aprovació inicial de la modificació puntual de normes del Pla Parcial “El perelló – Can Pere Màrtir”.30/04/2018
Anunci sobre aprovació inicial de modificació puntual de les NNSS09/08/2017
Anunci sobre l’aprovació inicial d’una modificació puntual de les NNSS de planejament02/06/2017
Aprovació inicial de la proposta de Modificació Puntual de les NNSS de planejament de Vilablareix, clau 16 sectors industrials24/05/2017
ANNEX a la documentació per l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per l’acondicionament de la parcel.la de Transports Mateu SL, del veïnat de l’església de Vilablareix.08/03/2017
Documentació per l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per l’acondicionament de la parcel.la de Transports Mateu SL, del veïnat de l’església de Vilablareix.06/02/2017
123

Pàgina 1 de 3