Sou aquí:   

Conjunt d’informació que conté la Memòria del treballs topogràfics de cadascuna de les línies de terme, la qual inclou les darreres Actes de reconeixement de les línies de terme i assenyalament de les fites comunes, derivades de les delimitacions aprovades en els plens municipals de cada consistori afectat, i publicades al DOGC, així com una fitxa amb la informació bàsica de les fites localitzades sobre el terreny, les seves coordenades i fotografies.