Sou aquí:   
Inici > Seu > Límits del terme municipal

Accés a la informació del Mapa Municipal de Vilablareix, elaborat a partir de la delimitació complerta de totes les seves línies de terme limítrofs.

 

El Mapa Municipal d’un municipi es composa a partir de la delimitació del conjunt de les seves línies limítrofs, en format digital i a escala 1:5.000, i és sotmès a consideració de la Comissió de Delimitació Territorial.

 

Posteriorment, s’incorpora al Registre d’Ens Locals de Catalunya, i es dona trasllat a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, a l’efecte de la seva incorporació al Registre de Cartografia de Catalunya, i a l’administració de l’Estat per inscriure’l al Registre Central de Cartografia del Consell Superior Geogràfic. Així mateix, també es dona trasllat als ajuntaments afectats, a la direcció general competent en matèria d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya i a la direcció general del cadastre.

 

El conjunt d’informació que conté, per una banda, correspon a la Memòria del treballs topogràfics de cadascuna de les línies de terme, la qual inclou les darreres Actes de reconeixement de les línies de terme i assenyalament de les fites comunes, derivades de les delimitacions aprovades en els plens municipals de cada consistori afectat, i publicades al DOGC, així com una fitxa amb la informació bàsica de les fites localitzades sobre el terreny, les seves coordenades i fotografies, i per una altra banda, a la informació vectorial en format digital, exportable als principals sistemes d’informació geogràfica.